Fizika és Kémia Érettségi feladatok
tematikus válogatása

Magfizika



Számolási feladatok:


Számolási feladatok

Tesztek:


Tesztek
Tesztek megoldása

Esszék:


A magátalakulások
A nukleonok
A radioaktív bomlás elmélete
A radioaktív bomlástörvény
A radioaktív sugárzás élettani vonatkozásai
A radiokaktív sugárzás és mérése
Az atomreaktor
Az oganesszon
Maghasadás
Nukleáris hulladék
Nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfizikai láncreakció
Nukleonok
Radioaktív bomlástörvény