Fizika és Kémia Érettségi feladatok
tematikus válogatása


Elektronszerkezet, elemi részecskék:


Elemző feladat:
   A periódusos rendszerből kiolvasható összefüggések
Táblázatos feladatok:
   Izotópok
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Galvánelem, elektrolízis:


Elemző és számolási feladatok:
   A lítiumion akumulátor
   Daniel-elem
   Elektrolízis
   NaCl oldat higanykatódos elektrolízise
   Nátrium-klorid oldat elektrolízise
   Kálium-szulfát oldat elektrolízise
Elemző és számolási feladatok:
   Elektrokémiai rendszerek
Kísérletelemzés:
   Négy fém és azok sóinak vizsgálata
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Gázok:


Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Kémiai egyensúly, reakciósebesség, reakcióhő:


Elemző és számolási feladatok:
   Egyensúlyi folyamatok
   SO3 előállítása
Elemző feladatok:
   Reakcióhő, oldáshő
Táblázatos feladatok:
   Ammóniaszintézis, szintézisgáz
Négyféle asszociáció:
Ammónia és szintézisgáz előállítása
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Kötések:


Négyféle asszociáció:
Szigma és pi kötés
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Kristályrácsok:


Táblázatos feladatok:
   S, Si-kötések, kristályrácsok
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Molekulák alakja, polaritása:


Táblázatos feladatok:
   H, C, O, N, S atomokból felépülő molekulák
   NH3, CH4, H2S, PCl5
Négyféle asszociáció:
Poláris és apoláris molekulákból felépülő vegyületek
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Oldatok, kolloidok:


Elemző feladatok:
   Sók vizes oldatának vizsgálata
Kísérletelemzés:
   Oldódás vizsgálata
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Redoxireakciók:


Négyféle asszociáció:
Oxidáció, redukció
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Sav-bázis reakciók:


Elemző feladatok:
   Sósav oldat pH-jának változása
Táblázatos feladatok:
   ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatása.
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása