Fizika és Kémia Érettségi feladatok
tematikus válogatása


Fémek:


Elemző és számolási feladatok:
   A fémek salétromsavban való oldásakor a fém.pdf
   Égetett mész átalakulása állás közben.pdf
   Fémek ipari és laboratóriumi előállítása
Elemző feladat:
   A 4. periódus fémei
   A NaOH és reakciói
   A nátrium, kálium és vegyületeik
   Vas és vegyületei
Kísérletelemzés:
   Alumínium-szulfát, bárium-klorid, ezüst-nitrát, nátrium-foszfát és nátrium-karbonát
   Cink, grafit, kalcium-karbid, rézoxid, vasszulfid
   Ezüst-nitrát vizes oldata,alumínium-klorid vizes oldata,kalcium-klorid vizes oldata
   Kísérlet réz-szulfáttal
   Kísérletek Ag-tel, és AgNO3 oldattal
   Kísérletek réz-szulfáttal
   Tojásfehérje-oldat, cinkszemcse, aranyforgács, mészkőszemcse
   Vasport, vas(II)-szulfidot és réz(II)-oxidot
Táblázatos feladatok:
   Vas, alumínium, réz
Négyféle asszociáció:
Cink, ezüst
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Kémiai reakciók:


Táblázatos feladatok:
   Elektrolízis, savakban fémek oldódása, galvánelem.pdf
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Környezetvédelem:


Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Nemfémes elemek:


Elemző feladatok:
   A kén-trioxid előállítása
   A víz
   Halogének és vegyületeik
   I, S, P
   Kálium-foszfát, nátrium-jodid, kénsav, kobalt-klorid
   Kísérletek brómmal
   Kísérletek nitrogénvegyületekkel
   Szén-dioxid, kén-dioxid, ammónia, etén
   A bróm reakciói
Kísérletelemzés:
   Erős savak reakciói
   Gázfejlesztés sósavval
   Kísérlet sósavval
   Kísérletek ammóniával
   KÍSÉRLETEK KÉNVEGYÜLETEKKEL
Táblázatos feladatok:
   Ammónia, HCl
   Ammónium-klorid, nátrium-karbonát
   Br, S, P
   Gázok előállítása
   H2S, SO2
   HCl, NaCl,AgCl
   Kénsav és a hidrogén-klorid
   Kénsav, foszforsav, hangyasav
   Kénsav, szénsav, salétromsav
   Klórtartalmú vegyületek vizsgálata
   HCl, HNO3, H2SO4
Négyféle asszociáció:
Cl2, HCl
CO, H2
F2, CO2
F2, NO2
SO2, CO2
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Vegyes szervetlen:


Elemző feladatok:
   A periódusos rendszer 3 periódusának vizsgálata
   Öt porkeverékkel kísérletezünk
Táblázatos feladatok:
   10 elektronos részecskék
   Ca, O
   Cl, Ca, P, O, C, Na összehasonlítása
   Hg, P , Si
   Ipari előállítás
   Sárga foszfor, nátrium
Négyféle asszociáció:
CaO, SO2
NH3-, CCl4-os jód oldat