Fizika és Kémia Érettségi feladatok
tematikus válogatása


Elektronszerkezet, elemi részecskék:


Táblázatos feladatok:
   Atomok összehasonlítása
   Vegyértékelektron-szerkezet, ionképződés
   Képlet, protonok, elektronok száma
   F, Na
Négyféle asszociáció:
Kation, anion
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Galvánelem, elektrolízis:


Elemző feladat:
   Redoxi reakciók, elektrokémia
   Redoxireakció, galvánelem, elektrolízis
   Standard Daniell-elem
   Redoxifolyamatok irányának becslése
Táblázatos feladat:
   galvánelem, elektrolízis
Négyféle asszociáció:
Daniel elem, sósav elektrolízise
Galvánelem, elektrolizáló cella
Katód, anód
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Gázok:


Elemző és számolási feladat:
   Metán, CO-gázok
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Kémiai egyensúly, reakciósebesség, reakcióhő:


Elemző feladat:
   Ammóniaszintézis
Négyféle asszociáció:
exoterm, endoterm
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Kötések:


Négyféle asszociáció:
Diszperziós kh, kovalens kötés
Kovalen és ionos kötés
Kovalens és hidrogénkötés
Kovalens kötés, ionos kötés
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Kristályrácsok:


Táblázatos feladat:
   K, Cl, N rács
   Na, Cl rács
Négyféle asszociáció:
Atomrács, molekularács
Fémrács, ionrács
Ionrács, molekularács
Molekularács, atomrács
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Molekulák alakja, polaritása:


Táblázatos feladat:
   NH3, CCl4
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Oldatok, kolloidok:


Elemző feladat:
   Oldódás
Négyféle asszociáció:
Kolloid rendszer, valódi oldat
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Redoxireakciók:


Négyféle asszociáció:
Oxidáció, redukció
Redukció, oxidáció
Sav-bázis, redoxi folyamat
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása

Sav-bázis reakciók:


Elemző és számolási feladatok:
   Kémhatás, pH
   kénsav közömbösítése szódabikarbónával
Négyféle asszociáció:
pH növekedés, csökkenés
Tesztek:
Tesztek
Tesztek megoldása